Arkiv | april, 2015

Spillningsinventering Österbybruks ÄFO

Spillningsinventering skall i år genomföras mellan 18 och 26 april. Bara södra delarna, söder om Bruksvägen, inom Österbybruks ÄFO kommer att inventeras. Åtta trakter huvudsakligen inom Vattholma ÄSO har vi ansvar för. Dessutom bör vi inventera två trakter inom Östervåla ÄFO och väster om E4:an vid Fjuckby. Är du intresserad av att hjälpa till, så hör av dig tilll Hans Pettersson, tel 070-2055158. Det kommer att bli en informations- och utbildningskväll i Gåvstaskolan den 13 april.

Läs mer