Arkiv | november, 2015

Avlysning Jakten på Älgtjur och Kronhind

Jakten på Älgtjur avlyses härmed, då den sjunde och sista älgtjuren på Vattholma VSO:s tilldelning har fallit idag den 14/11. Nu återstår 2 vuxna hondjur och 13 älgkalvar på tilldelningen.

Även jakten på Kronhind avlyses, då den andra och sista Kronhinden sköts vid Bräcksta. Nu återstår en gaffelhjort och 4 kronkalvar.

Läs mer

Död 18-taggars Älgtjur

En stor 18-taggars älgtjur påträffades död söder om Skyttorp den 3/11, där den legat död mindre än en vecka. Den hade drabbats av håravfall och omfattande hudsår likt den tjur, som sköts vid Travenberg den 31/10. Den hade en magnifik Skovelhorns uppsättning med 18 taggar och ett brett utlägg. Tyvärr hade den även hål i båda hornen, som var kulskott liknande eller möjligen stångskador! Tjuren var nu kraftigt avmagrad och hade möjligen en äldre stångskada bakom vänster bog. Hudsåren och håravfall tros ha förorsakats av kraftiga angrepp från hjortlusflugor. Liknande angripna älgar har rapporterats till SVA från flera håll i södra och mellersta Sverige. Älgtjuren hade tidigare före älgjakten observerats öster om Skyttorp och bedömdes då vara i dålig kondition, men utan omfattande hudsår och håravfall.

Död Älgtjur med hudsår

Läs mer