Arkiv | januari, 2016

Sista Gaffelhjorten skjuten

Den sista gaffelhjorten på Vattholma VSO:s tilldelning har idag 10/1 skjutits på Onslundas marker väster om E4:an. Nu återstår bara 3 kronkalvar på 2015/2016 års tilldelning. Jakt på dessa kalvar får ske fram till och med sista januari eller tills den sista skjuts.

Läs mer