Många vill hjälpa rådjuren

Wow vilken respons från våra medlemmar.
3 ton viltfoderpellets är utdelat i bara våran krets !!!
Viktigt nu att fortsätta utfodringen så att rådjuren inte behöver vandra iväg för att leta mat.
Viltfoderpellets är en bra start men rotfrukter, frukt, spannmålskross, ensilage, fällning av asp och framskottning av bärris är bra foder.
Tidigt skördat torrt hö är också bra men kräver en invänjningsperiod tidigt på säsongen. Annars kan rådjuren istället dö då det blir allt för kraftigt och tarmfloran störs.
Undvik att placera utfodringsplats så att rådjuren tvingas korsa vägar. Ofta samlas större flockar med rådjur i anslutning till foderplats och risken ökar då naturligtvis för viltolyckor.
Inga kommentarer än.

Lämna ett svar