Välkomna till Kungälv Stenungsunds Jaktvårdskrets

Kretsen består av ca 890 medlemmar fördelat över kommunerna Kungälv och Stenungsund.

Kretsen omfattar ca 60 000 hektar land och ca 30 000 hektar vattenområde

Avskjutningsrapportering

Det är din och ditt jaktlags avskjutningsrapportering som säkerställer jaktens framtid!

Rapporteringen kan ske direkt till viltdata.se eller fyll i blanketten och maila till hanna.stahl@jagareforbundet.se

För frågor kontakta Hanna Ståhl: hanna.stahl@jagareforbundet.se

Länk till Avskjutningsblankett

 

Kretsen har erhållit detta diplom från GJS.  Diplomet kan ses i klubbhuset och vid älgbanan.
Jaktvårdskretsen tackar GJS för tidigare donationer!

Våra sponsorer:

Vill ditt företag också sponsra kretsen? kontakta kustjvk@gmail.com

VI FINNS PÅ FACEBOOK! Glöm inte att gilla sidan

Besök sidan här

Information vad gällande GDPR.

Kontaktperson för kretsen är:

Ordförande Sören Forsberg – kustjvk@gmail.com