Viltkasserare

Utbildade viltkasserare är Sven Niklasson 0702177969 och Peter Olausson 0723062066

Vid observation av sjuka djur kontakta någon av dessa.