Kustjakt

Kustjaktsrådet är Jägareförbundets arbetsgrupp som samordnar och tar tillvara våra medlemmars intresse i bl säl-, sjöfågel- och rovdjursjakt i skärgården.

Kretsen har tillgång till minkfällor.

Kretsens kontaktpersoner är Lars Häggblad och Björn Midas