Styrelsen

Ordförande:                  Patrik Aronsson        patrik.kustjvk@gmail.com

Vice Ordförande:           Johnny Johnsson

Kassör:                          Peter Mattsson

Sekreterare:                  Nurhan Kovasevic

Ledamöter:                   Lars Häggblad

Christer Lundin

Sture Johnsson

Peter Olausson

Kristina Larsson

Suppleanter:                  Mikael Åberg

Thomas Akervall

 

Hedersledamöter:
Leif Julin
Sven Niklasson

 

Frågor angående hemsidan? kontakta Patrik Aronsson    patrik.kustjvk@gmail.com