Vildsvinsgruppen

 

Inom Kungälv Stenungsunds Jaktvårdskrets finns det en Vildsvinsgrupp. Gruppen jobbar bland annat med vildsvinsförvaltning, information till markägare, jägare, kommun osv men framför allt erbjuda hundekipage vid jakter samt eftersök eller hjälp vid eftersök vid enskilda jakter. Det är fritt fram för vem som helst att kontakta någon nedan för eftersökshjälp, hundekipage vid större jakter eller annat som rör just vildsvin.

 

Våra hundar har väl dokumenterad erfarenhet av vildsvinsjakt/eftersök och vi jobbar utifrån god jaktsed och höga etikvärden.

Vi har även tystnadsplikt.

  • Kristina Larsson, samordnare Vildsvinsgruppen                            0721-464955
  • Sven Niklasson, skyddsjägare                                                                0702-177969
  • Mats Åkesson, hundförare                                                                      0707-235814
  • Magnus Johansson, hundförare                                                            0730-622300
  • Mikael Andersson, hundförare                                                               0706-345779

 

Tänk på att alltid trikintesta Ert vildsvinskött!

 

Viltrapportering sker på viltdata.se som sammanställs av Svenska Jägareförbundet. Använd med fördel viltdataappen för smidigare hantering under jaktåret.

Ni når oss även på vildsvin.kustjvk@gmail.com

 

Rekommenderad avskjutning från Vildsvinsgruppen är brungris.