Rovvilt

Har ni sett några observationer på Varg eller Lo kontakta då någon av våra kantakt personer inom Rovvilt

Kontaktpersoner:

 

Nurhan Kovacevic           0701-696381            kovacevic.nurhan@gmail.com     (Samordnare)

 

Patrik Aronsson              0766-078787            Patrik.kustjvk@gmail.com