NVR

NVR samordnare är:

Kungälv: Sten Erik Ingmarsson: 0706-126159

Stenungsund: Sture Johnsson: 0702-082680

 

 

Viltspår/eftersöks prov  Berth Olsson: 0707-798811