NVR

Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor.

NVR samordnare i kretsen är:

Kungälv: Sten-Erik Ingmarsson: 0706-126159

Stenungsund: Sture Johnsson: 0702-082680