Organisation

Jakt & Vilt

Kontaktperson Kungälv: Sven Niklasson (svenn50@gmail.com)

Medlem

Kontaktperson: Tomas Akervall (thomas.akervall@gmail.com)

Opinion

Kontaktperson: Patrik Aronsson (patrik.kustjvk@gmail.com)

Utbildning

Kontaktperson: Johnny Johnsson (johnny.johnsson@telia.com)