JAQT

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet.

JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

 

Vi jobbar för att anordna kommande evenemang för JAQT.

Kontaktpersoner: Kristina Larsson och Lizette Jacobsson