Aktiviteter och resultat

Här presenterar vi kommande aktiviteter och resultat.

Årsmöte 2020

Årsmöte med Tåkernbygdens Jaktvårdskrets.Tåkernbygdens Jaktvårdkrets håll sitt årsmöte på Centralkorgen i Väderstad varvid 25 av de 160 medlemmarna var närvarande. Kvällen inleddes med en måltid bestående av viltskavsgryta, som åts med god aptit.

Ett intressant anförande om vildsvin och dess skadeverkningar hölls av David Pettersson LRF. Vissa av hans mest utsatta åkrar producerar mera i kött än spannmål. Han menade att vi har ett gemensamt ansvar för vildsvinen, markägare, jägare, arrendatorer, länsstyrelsen och staten.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att kretsordförande Jan Engholm gav en återblick på vad, som hänt under 2017 och vad som kommer att ske under 2018. man har fått vargrevir i norra Östergötland och en enstaka varg finns i trakten mellan Västra Harg – Tranås – Ödeshög. Lodjursstammen ökar. En ny handlingsplan för vildsvin har antagits av Jägareförbundet. Vildsvinsstammen ökar kraftigt på Omberg. Vid årsstämman i juni kommer man att besluta om nya strategiska mål för 2024.

Kretsordförande Jan Engholm fick förnyat förtroende att leda kretsen ytterligare ett år. Styrelsen och valberedningen omvaldes sin helhet.

Årets mink och mård jägare blev Jonny Harrius.
Årets räv och grävling jägare blev Stefan Lenér.
Kretsmästare i viltspårsprov blev hunden Nemo förd och ägd av Jonas Andersson.
Kretsmästare i skytte blev Per Petersson.
Ombergspokalen togs av Henrik Ledström
Övningsskytte Hagel – Magnus Karlsson
Övningsskytte Kula – Tommy Cserhalmi

Trångt och trivsamt på vildsvinskväll i Källstad.

Ett tretiotal lantbrukare, jägare och andra intresserade hade hörsamt den inbjudan, som Tåkernbygdens Jaktvårdskrets tillsammans med Vadstena och Dals LRF avdelning hade skickat ut och det var trångt i församlingshemmet i Källstad när kretsordförande i Tåkernbygdens Jaktvårdskrets Jan Engholm hälsade välkommen. Rubriken på hans genomgång var ”Vildsvin resurs eller plåga”. Hans inledning handlade om hur vildsvinet sprider sig och vilka skador de kan åstadkomma. Problemet vid en eventuell försäljning av skjutna vildsvin belystes också, där Jägareförbundet arbetar med att få till en förändring.

Stärka med kaffe och smörgås diskuterades hur man skulle lägga upp en strategi för att hålla grisarna borta från fälten, där de skulle kunna göra stor skada på grödorna. Jaktvårdskretsen kommer att försöka få fram ett antal skyddsjägare, som ska kunna bilda en jourgrupp dit drabbade jordbrukare ska kunna vända sig. Man ska också försöka få fram ett antal lämpliga eftersökshundar, som ska kunna hjälpa till om någon olyckas med att skadskjuta en gris. Vidare ska jaktvårdskretsen försöka få till så att jägarna har möjlighet att skjuta upp för vildsvinspasset.

Jordbrukarna uppmanades att vara observanta på sina fält, så att man larmar så fort man märker att vildsvinen varit framme. Taktiken ska gå ut på att skrämma dem på fälten och låta dem vara på Omberg under växtsäsongen.

Vi måste också gemensamt påverka livsmedelsverket så att det blir enklare att få saluföra vildsvins-kött. Vildsvinsfär ska inte behöva kosta 139:-/kg i butiken.

Livlig diskussion vid kaffebordet.