Hov VVO

Vad är vi

Hovs jaktvårdsområde bildades 1945 och omfattar fastigheter i Hov, Strå och Väderstad församlingar. Ombildningar och utökningar av området har skett vid ett antal tillfällen. 2001 ombildades jaktvårdsområdet till viltvårdsområde och nya stadgar antogs. Viltvårdsområdet omfattar numera 2550 ha fast mark och därtill tillkommer del i Tåkern. Antalet delägare 24 stycken. På kartan är Hovs viltvårdsområde markerat med grön gräns.

Vad gör vi

Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning och åtgärder till skydd och stöd för viltet.
Föreningen upprättar årligen avskjutningsstatisk som vidarebefordras till kretsen.
Jaktstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Bli medlem

Markägare inom viltvårdsområdet är automatiskt medlemmar.
Andra jägare kan väljas in i viltvårdsområdet.