Appuna – Bjälbo VVO

Vad är vi

Appuna – Bjälbo viltvårdsområde …..

Vad gör vi

Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning och åtgärder till skydd och stöd för viltet.
Föreningen upprättar årligen avskjutningsstatisk som vidarebefordras till kretsen.
Jaktstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Bli medlem

Markägare inom viltvårdsområdet är automatiskt medlemmar.
Andra jägare kan väljas in i viltvårdsområdet.