Tåkernbygdens Jaktvårdskrets

 

Tåkernbygdens Jaktvårdskrets ingår som en del i Jägareförbundet Östergötland.
Stötta oss gärna genom att välja kretsen när du blir medlem i Svenska Jägarförbundet!

I kretsen finns följande områden:

 

Kontakta oss: takernbygden@jagareforbundetostergotland.se eller någon i styrelsen
Webmaster: anna.renstad@jagareforbundetostergotland.se