Svanshals – Kumla VVO

Vad är vi

Svanshals – Kumla viltvårdsområde omfattar fastigheter i Svanshals, Kumla och Rök församlingar.  Viltvårdsområdet omfattar både fast mark och del i Tåkern. På kartan är området markerat med grön/blå färg.
Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning och åtgärder till skydd och stöd för viltet.
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Vad gör vi

Föreningen säljer jaktkort, genomför lerduveskytte för medlemmar samt upprättar årlig avskjutningsstatisk som vidarebefordras till kretsen.
I syfte att främja den biologiska mångfalden planerar vi att under 2023 anlägga blommande trädor i samarbete med ett antal markägare.

Bli medlem

Markägare inom viltvårdsområdet är automatiskt medlemmar.
Andra jägare kan väljas in i viltvårdsområdet.