Styrelser

Styrelser för ingående områden finns under flikar i menyn

Styrelse för Tåkernbygdens JVK

Ordförande
Jan Engholm
073-1589316
jan.engholm@gmail.com

Vice ordförande
Stefan Holmertz
070-9771222
stefan.holmertz@telia.com

Sekreterare
Anders Fred
Tel 070-2262443
anders.freed@telia.com

Kassör
Thomas Rosen
070-3947004
thomas.husberga@gmail.com

Övriga ledamöter
Jonni Harrius
0705-482468
jonni.harrius@telia.com

Tommy Cserhalmi
070-6371405
halmto10@gmail.com

Axel Ektander
0142-81962
axel_ektander_486@hotmail.com

Anders Wall
070-6230019
anderswall.sandby@gmail.com

Johan Andersson
073-6872427
anderssonjohan124@gmail.com

Adjungerade
Hundansvarig
Nicklas Öhrman
070-5461434
nicke_blazer@live.se

Anna Renstad, webansvarig
anna@renstad.se

Stefan Lenér
070-2290993