Styrelser

Styrelser för ingående områden finns under flikar i menyn

Styrelse för Tåkernbygdens JVK

Ordförande
Jan Engholm
073-1589316
jan.engholm@gmail.com

Vice ordförande / Hundansvarig / Webmaster
Anna Renstad
0705-48 60 59
anna@renstad.se

Sekreterare
Anders Fred
Tel 070-2262443
anders.freed@telia.com

Kassör
Thomas Rosen
070-3947004
thomas.husberga@gmail.com

Övriga ledamöter
Tommy Cserhalmi
070-6371405
halmto10@gmail.com

Johan Andersson
073-6872427
anderssonjohan124@gmail.com

Adjungerad
Stefan Lenér
070-2290993