Historik

Ursprunget till Tåkernbygdens jaktvårdskrets är ”Tåkerns samarbetsnämnd för jakt och viltvård” som ett antal lantbrukare tog initiativ till att koppla ihop de jaktvårds-område, som fanns runt Tåkern. Själva bildandet skedde vid ett sammanträde på Valltorp i Appuna den 7 november 1961. Samarbetsnämnden fick i uppgift att:

1. Samordna jakttider.
2. Samordna utplantering av vilt.
3. Samordna efterhållande av skadedjur.
4. Tillse att §6 i Svenska Jägareförbundets stadgar för jaktvårdsområden noga efterföljdes.
5. Intensifiera polisbevakningen av olaga jakt.
6. Verka för en rättvis fördelning av hundskattemedel.
7. Gemensamt resonera om jaktvårdsfrågor.

Samarbetsnämnden bestod av Appuna – Bjälbo, Herrestad – Källstad, Hovs och Kumla – Svanhals jaktvårdsområden samt Vadstenaortens jaktvårdsförening.
När Tåkerns naturreservat bildades och det krävdes att man skulle ha jakträttsbevis för att jaga i sjön tillkom Västra Tåkerns jaktvårdsområde (1978), och på så sätt var Tåkern omgärdad av jaktvårdsområden.
De jaktintresserade lantbrukarna insåg att de hade svårt att hinna med ovanstående målsättningar själva utan man beslutade att anställa en jaktelev och 1963 anställdes Kenneth Strand som jaktvårdare. Han bedrev en omfattande uppfödning fasaner och rapphöns samt planterade en stor mängd skyddsväxter. 1982 övertog Kenneth Strand uppfödningen i egen regi.
Vid bildandet av jaktvårdskretsarna, som skulle följa kommungränserna så begärde samarbetsnämnden att man inte skulle rasera den organisation, som man byggt upp kring sjön. Man begärde därför redan 1978 att området skulle bli intakt i den framtida kretsindelningen. Vid årsmötet 1984 bildades Tåkernbygdens jaktvårdskrets som kom att ligga i tre kommuner nämligen Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.