Göran Hellstens minne

Priset delas årligen ut till en ungdom under 21 år som varit framträdande både på skjutbanan och i jaktliga sammanhang.

Statuter Hellstens minne