Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Viltolyckor/Eftersök

Den fordonsförare som varit inblandat i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, utter, mufflonfår, örn eller något av våra stora rovdjur är alltid skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet genom att ringa 112. Polisen kontaktar sedan en eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker och genomför eventuellt eftersök.

Inom kretsen finns det eftersöksekipage, läs mer på sidan hundar.

Läs mer om eftersök på Jägareförbundets sida.