Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Viltövervakning

Genom inventeringar och avskjutningsstatistik håller vi koll på våra viltstammar, därför är det av största vikt att vi alla ser till att rapportera vår avskjutning i Viltdata. Vid rapportering av älg finns utsedda jaktlagsrapportörer men för övrigt vilt ska varje  jakträttsinnehavare gå in och rapportera fällt vilt. Vill ni ha hjälp med rapportering? Kontakta Fredrik!

Spillningsinventering genomförs regelbundet för att bygga upp ett statistiskt underlag. Inventeringen sker i Älgskötselområdets regi.

Resultatkartor rådjur spillningsinventering Ekoln Trögd ÄFO 2013

Resultatkartor älg spillningsinventering Ekoln Trögd ÄFO 2013

Kretsens viltövervakningsansvarige Fredrik Forsell 070-673 93 27