Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Viltrapport

Sedan jaktåret 2019 använder Trögds ÄSO rapporteringssystemet Viltrapport för rapportering av avskjutning. Systemet håller även reda på tilldelning för jaktlagen, och man kan se detta och rapportera både via telefonappen Wehunt och dator. Tidigare har skötselområdet använt Vilth, men det är nu uppköpt av Wehunt och utvecklat till Viltrapport.

Avskjutning som rapporteras i Viltrapport skickas vidare till Viltdata. Det gäller även småvilt, varför jaktlagen med fördel löpande rapporterar småviltavskjutning i Viltrapport, så slipper man komma ihåg detta till slutet på året. Vi hoppas att även ”övrig dödlighet” kommer att kunna rapporteras i Viltrapport i framtiden.

För rapportering av övrig dödlighet, kontakta Fredrik Forséll eller Erik von Ehrenheim!

Inrapportering

Nedan finner ni lathundar för användning av Viltrapport. Kontakta Fredrik Forséll 070-673 93 27 om ni får problem!

Viltrapport – hur man rapporterar i Wehunt-appen

Observera att man måste ha ett Wehunt Pro-abonnemang för att rapportera via appen!

Du kan även rapportera in avskjutning via sms! Klicka på länken för ett papper du kan skriva ut med dessa koder: smskoder Trögd

Det går även bra att rapportera via webben, användarnamn och lösen

Logga in på Viltrapport här!