Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Viltprovtagare

Målet med Viltprovtagare är att det ska finnas ett rikstäckande nät av personer som kan bistå med att samla in prover och information rörande vilda djur, eller bara rapportera om vad som sker hos viltet. Svenska Jägareförbundet har bistått forskningen och myndigheterna med den här typen av verksamhet ända sedan 1830, då förbundet bildades.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är en av Jägareförbundets viktigaste samarbetspartners. På SVA:s viltsektion arbetar man främst med att diagnosticera sjukdomar och dödsorsaker hos vilda djur i Sverige. På SVA genomförs också olika projekt för övervakning av smittämnen eller sjukdomar samt forskningsprojekt rörande vilt.

Mycket av viltprovtagarnas arbete består i att bistå SVA med att samla in material. Samarbete eller uppdrag från andra myndigheter eller enstaka forskningsprojekt kan dock också förekomma.