Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Inventering

Spillningsinventering 2022

Inventeringsperioden är 2022-04-23 – 2022-05-01.

Spillningsinventering sker med på samma ytor som 2020, men resultatet rapporteras in vi appen Viltdata i din telefon. Kod för anslutning är INVHPSQ2B för norra området, respektive INVPTLKNR för södra området.

Se nedanstående filmer och dokument för information och handledning:

Länk till youtube spillningsinventering youtu.be/6QNMQpa8LR0

Länk till youtube ladda ner och använda appen  youtu.be./pvBKjznm3B8

Fältinstruktion 22

Information om Spillningsinventering med app

Översikt spillningsinventering Fjärdhundra ÄFO

Översikt Spillningsinventering Trögd ÄFO

Trakter lista jaktlag (preliminär)

Tidigare inventeringar

Resultat spillningsinventering Fjärdhundra 2020

Resultat spillningsinventering Trögd ÄFO 2020

Spillningsinv E-T 2016

Resultat spillningsinventering Ekoln Trögd ÄFO 2013

Resultatkartor rådjur spillningsinventering Ekoln Trögd ÄFO 2013

Resultatkartor älg spillningsinventering Ekoln Trögd ÄFO 2013