Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kronviltsjakt 2020

All jakt sker som avropsjakt!

Rapportering av skjutet kron ska ske omedelbart via Viltrapport i telefonappen Wehunt, via sms eller dator!

Kvarvarande tilldelning ses i Viltrapport och Wehunt, liksom taggbegränsningar.

Jakt på hind och kalv får bedrivas från 16 augusti till 30 september som smyg- och vakjakt. Från 12 oktober till 31 januari får även handjur fällas. Av handjuren får 1st med 13 taggar eller fler skjutas, detta gäller på båda sidor motorvägen (alltså 2 st totalt). Resterande handjur max 8 taggar.

Tilldelning Trögds Kronskötselområde

Norra:

  • 5 handjur varav 1 kapital
  • 7 hindar 
  • 10 kalvar 

Södra:

  • 10 handjur varav 1 kapital
  • 18 hindar 
  • 20 kalvar

Kronobs

Precis som för älg ska observation av kronvilt rapporteras de första 30 dagarna på jakten. Detta ger möjlighet att följa viltet utbredning över åren.