Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kronviltsjakt 2023

All jakt sker som avropsjakt!

Rapportering av skjutet kron ska ske omedelbart via Viltrapport i telefonappen Wehunt, via sms eller dator!

Kvarvarande tilldelning ses i Viltrapport och Wehunt, liksom taggbegränsningar.

Jakt på hind och kalv får bedrivas från 16 augusti till 30 september som smyg- och vakjakt. Från 12 oktober till 31 januari får även handjur fällas. Av handjuren får 1st med 13 taggar eller fler skjutas norr om motorvägen, 2st söder om motorvägen. Resterande handjur max 8 taggar.

Tilldelning Trögds Kronskötselområde

Norra:

  • 6 handjur varav 1 kapital
  • 6 hindar 
  • 8 kalvar 

Södra:

  • 12 handjur varav 2 kapital
  • 15 hindar 
  • 15 kalvar

Kronobs

Precis som för älg ska observation av kronvilt rapporteras de första 30 dagarna på jakten. Detta ger möjlighet att följa viltet utbredning över åren.