Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Funktionärsregister

Ordförande valb Jan-Olof Pettersson 072-567 76 13
Ledamot valb Jörgen Haraldsson 076-027 13 30
Ledamot valb Claes Philippen 070-338 69 10
Sneden / Skytte Magnus Källman 0733-84 85 79
Sneden / Skytte Hans Augustin 070-626 93 86
Hemsida Magnus Källman 073-384 85 79
Trögds ÄSO Erik von Ehrenheim 070-988 39 62
Revisor Erik Ekström 070-328 88 43
Revisor Klas Johansson 070-245 31 45
Revisorssuppleant Peter Sivander 070-328 28 20
Revisorssuppleant Raymond Jansson 070-990 95 52