Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Styrelsen

Ordförande Magnus Källman 073-384 85 79 Mejla
Sekreterare/Vice ordf Fredrik Forséll 070-673 93 27 Mejla
Kassör Jimmy Nordberg 070-514 26 97 Mejla
Ledamot Caroline Benter 073-444 87 78 Mejla
Ledamot Hans Augustin 070-626 93 86 Mejla
Ledamot Jan Petersson 070-433 60 00 Mejla
Ledamot Hampus Haraldsson 076-025 13 30 Mejla

Adjungerade

Hundansvarig Claes Philippen 070-295 59 87 Mejla
Ungdomsansvarig Hampus Haraldsson 076-025 13 30 Mejla