Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Älgjakt 2020

Avskjutningsmål & regler

Efter spillningsinventeringens låga utfall präglas jakten av stor försiktighet.

Formellt är nu älgskötselområdet uppdelat av Länsstyrelsen i två delar, norr respektive söder om E18. Grupperna NNV och NNÖ utgör norra delen. Denna del har en egen förvaltningsplan. Denna fördelning speglas i rapporteringssystemen Vilth samt Viltdata.

3 vuxna älgar tilldelas i området norr om motorvägen, samt 4 kalvar. Kalvjakten sker som avropsjakt.

Inga vuxna älgar skjuts söder om motorvägen. Inte heller älgkalvar skjuts i inledningen av jakten, utan beslut om eventuellt kalvjakt tas vid det andra jaktledarmötet!

Tillåtna tjurar är 0-4 taggar samt 11 taggar och större, felskjutning regleras enligt stadgarna.

Observera att jakten i år pågår till 2021-02-28! Rekommendation från både Länsstyrelsen och styrelsen är att ej skjuta kor i februari.

Rapportering av älgobs och fällda älgar

Älgobs och skjutna älgar ska löpande rapporteras i Viltrapport.

Rapportering av fällda djur samt viltobs i Viltrapport är obligatorisk för samtliga jaktlag! Detta gäller även skyddsjakt på kronvilt.

Det är särskilt viktigt i år att älgobs rapporteras in som underlag för beslut om framtida avskjutning!

Övriga döda älgar/kronvilt måste rapporteras i Viltdata eller via mail till Fredrik Forséll, all övrig rapportering ska ske i Viltrapport.

Fällavgift

Älg vuxen      700:-

Älg kalv            100:-

Kron vuxen     200:-

Kron kalv          0:-

Faktura skickas från Viltrapport, betalas snarast, till

Bankkonto 8305(5) – 44743862 eller bg 492-6168