Arkiv | maj, 2014

Ny Älgskötselplan

Vid Vattholma VSO:s Medlems- och Samrådsmöte den 8 maj diskuterades och fastställdes en ny treårig Älgskötselplan utifrån de förslag, som presenterades och hade skickats ut i förväg. Skötselplanen skickas nu vidare till Österbybruks Älgförvaltningsområde för godkännande och sedan till Länsstyrelsen för slutlig fastställan. ÄlgskötselplanVattholma2014

Läs mer

Viltspårträning och KM

Totalt 9 hundar har deltagit vid de gemensamma viltspårträningarna. Vid KM den 10 maj deltog 6 hundar. Det blev, som tidigare år, jämnt mellan tre hundar Beageln Max, förare Peter Lenke, Drevern Balou, förare Åke Andersson och Springer spanieln Nelly, förare Hans Pettersson. I år dömdes Springer spanieln Nelly som vinnare och får representera kretsen vid LM, som äger rum den 4 augusti i trakterna av Gimo.

Läs mer