Ny Älgskötselplan

Vid Vattholma VSO:s Medlems- och Samrådsmöte den 8 maj diskuterades och fastställdes en ny treårig Älgskötselplan utifrån de förslag, som presenterades och hade skickats ut i förväg. Skötselplanen skickas nu vidare till Österbybruks Älgförvaltningsområde för godkännande och sedan till Länsstyrelsen för slutlig fastställan. ÄlgskötselplanVattholma2014

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar