Arkiv | januari, 2015

Årsmöte Vattholma JVK

Årsmötet äger rum den 12 februari kl 19 i Tensta Bygdegård. Möt upp för att prata jakt och påverka vår verksamhet. Som deltagare på kretsårsmötet ingår du i ett lotteri om vildsvinsjakt på Forsmark.

Läs mer

Rapportera Lodjursspår

Finns det inga lodjur inom Vattholma området? Inga lodjursspår har hittills rapporterats från området till Länsstyrelsen. Spår rapporter saknas från hela centrala Uppland. Rapportera därför alla spår till  www.rovobs.se så att det framgår att lodjuren finns i våra skogar.

Läs mer

Avlysning Kronhind

Den sista kronhinden sköts idag den 22/1 vid Vaxmyra. Nu återstår en kronkalv och en gaffelhjort på årets tilldelning.

Fyra kalvar återstår även på älg tilldelningen.

Läs mer