Rapportera Lodjursspår

Finns det inga lodjur inom Vattholma området? Inga lodjursspår har hittills rapporterats från området till Länsstyrelsen. Spår rapporter saknas från hela centrala Uppland. Rapportera därför alla spår till  www.rovobs.se så att det framgår att lodjuren finns i våra skogar.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar