Dags att anmäla skjutet vilt: Viltdata alt. Jaktrapport.se

Hej – information från Jägarförbundet riks:

Detta om NI inte användare Viltdata.se (medlemmar i Vendelåbygden)

Till jaktlag och övriga jägare

30:e juni är det nyårsafton för oss jägare och samtidigt brytpunkt för när vi samlar ihop och summerar vårat gångna jaktår

Det är dags för den årliga sammanställningen av vad vi har skjutit  (lika viktigt att rapportera om ni inte skjutit något)  förutom de älgar som ni redan rapporterat.

Inrapporterade uppgifter från enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets- och länsnivå

Om ni redan har rapporterat (även slutrapporter) så gå in och kontrollera så att ni har fått med allt fällt vilt för er jaktmark för det gångna jaktåret

När ni dubbelkollat att allt stämmer och ni gjort er slutrapport så riktar vi ett stort tack till er och tillönskar en bra sommar

För er som ännu inte är färdiga…

Gör så här

All rapportering är knuten till ett område/jaktlag. Jägaren lämnar sina skottlistor till  den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget

  1. Gå in påwww.viltdata.se
  2. Logga in eller skapa en egen användare för övrigt vilt. Har du redan en inloggning för att registrera älgar är det den du ska använda
  3. Under menyn REGISTRERA-JAKTLAGENS ÖVRIGA UPPGIFTER så fyller ni i erat jaktlags årsvisa uppgifter. Där kan ni också välja om ni vill individrapportera det ni har fällt eller om ni vill rapportera allt i ”klump” för hela året
  4. Under menyn REGISTRERA-FÄLLT VILT så fyller ni i erat fällda vilt
  5. När ni är klara så glöm inte att spara. När allt fällt vilt från erat jaktområde är rapporterat för året- klicka i ”Slutrapportera övrigt vilt”
  6. Njut av sommaren och var förvissade om att ni gjort en viktigt insats för jakten

Det går också bra att använda ”Viltdata” appen som finns att ladda ner där ni normalt hämtar appar.

Här kan ni se en film om rapportering via appen https://www.youtube.com/watch?v=F-sCQ74Wn6Y&feature=youtu.be

 

 

OBSERVERA att för er som jagar i ett annat län men där ni tillhör ett älgförvaltningsområde som administreras av Stockholms länsstyrelse så går det också bra att använda er vanliga älg-inloggning. När ni ska fylla i erat jaktlags årliga uppgifter (punkt 3 ovan) så väljer ni helt enkelt den jaktvårdskrets där ni jagar, oavsett län

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet

Tidigare års rapporter gällande Uppsala län finner ni här

https://www.viltdata.se/avskjutningsrapporter/

Hör av er till uppsala@viltdata.se om ni behöver hjälp alternativt kolla igenom de instruktioner som finns: http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Mvh

Lars Björk

Jaktvårdskonsulent

Brunnby Gård

725 97 Västerås

010-58 47 679

www.jagareforbundet.se

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar