Årsmöte Vattholma JVK 2024 kort resumé

Årsmöte Vattholma JVK  2024 avklarat.

Inga större förändringar, Solveig Rosén är ny suppleant i föreningen och

årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2024, inga motioner eller prop.

hade inkommit och ekonomin är i balans, ett litet + på ca 6000kr för 2023.

Styrelsen är oförändrad och samma med sammansättning.

För styrelsen

Yngve Eriksson, Sek.

 

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar