Medlems- och Samrådsmöte Vattholma Viltskötselområde

Onsdagen den 27 maj kl 19 i Tensta bygdegård. Jaktlagsledare, Markägare och andra intresserade kallas härmed till mötet. Information om jaktresultat, älgobs, viltolyckor, spillningsinventeringen, ÄBIN och andra betesskador kommer att ges som underlag för prövning av skötselplanerna för både älg och kronhjort. Vi är anmodade att ge förslag på en ny treårig älgskötselplan, som tar hänsyn till spillningsinventeringen och ÄBIN, som genomförts under april – maj.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar