Välkommen till ANEBY JAKTVÅRDSKRETS

Svenska Jägareförbundet Aneby Jaktvårdskrets

EN AKTIV KRETS 

SOM JOBBAR FÖR & MED SINA MEDLEMMAR!

 Hej  &  välkommen att titta in på vår hem sida.

Till höger finns all information vi lägger upp!

PÅ Gång:

Hundkurs/er  startar till våren tala med sektionsansvarig för mer info!

Jaktledare utbildning i samarbete med Aneby ÄSO

Är planerad under året, Anmäl ert intresse till kretsansvarig klövvilt

Föreläsning om Lodjursjakt är på planeringsstadiet ! Håll ögonen öppna när det väl blir  av !

En medverkan på Hushållningssällskapets års möte i samarbete med andra kretsar.

Till hösten startas en ny Jägare examen, Föst till kvarn..

Anmäl er via Studiefrämjandet/ Jönköping !

Testa det ni skjuter !

Gratis/subventionerade trikin tester fortsätter under 2022! ( för privat bruk)

Rättelse!

Gällande tidigare aviserad Trikin smittat gris i kommunen visade andraprovet att djuret EJ var bärande !

Titta in på vår Facebook sida ! skrolla nedåt !↓