Eftersök

 

 

Rekommendationer från Aneby jaktvårdskrets

  • Försäkra dig om att du har tillgång till eftersöksekipage för det vilt du ska jaga innan jakten påbörjas.
  • Vid skadskjutning märk ut skottplats och flyktriktning samt gör en kontroll av viltets flyktsträcka (max 100 m) för att konstatera om det påskjutna viltet ligger, undvik att gå på skottplats och i spåret efter viltet.
  • Meddela eftersöksekipaget snarast att du behöver hjälp med eftersök. Låt eftersöksjägaren avgöra om det är för sent eller inte.
  • Genomför inte eftörsöket med en otränad hund innan eftersöksekipaget meddelas, detta försvårar bara för eftersöksekipaget.
  • Till hundförare som kommer BÖR skälig ersättning betalas eller annan överenskommelse.
  • Om skada uppstår på eftersökshunden under eftersöket bör hundförare ersättas med del av eller hela självrisken vid ev. veterinärvård.
  • Eftersöksjägaren bör tänka på att förhindra ryktesspridning mm. Uppträd respektfullt mot den som är ”drabbad”.

Aneby Jaktvårdskrets

Aneby JVK har följande råd till jägarna: Kontakta och boka upp hundförarna i tid, allra senast dagen innan varje jakttillfälle så att du
verkligen har en eftersökshund tillgänglig inom två timmar om olyckan skulle vara framme .

 Jaktförordningen   17 §  Andra Stycket

Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår, eller vildsvin skall en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Lista på eftersöksekipage jakt

Kretsen tillhandahåller ej längre en lista över eftersöks ” hundar” på olika viltslag

 

 

Information om Trafikeftersök

Inom varje kommun har Nationella Viltolycksrådet ett antal kontaktpersoner som ansvarar för var  sin del av vägnätet (ansvarsområden).

På polisens länskommunikationscentral finns en karta där det framgår vilket ansvarsområde som ansvarar för just det vägområdet där den anmälda viltkollisionen har inträffat.

 

En av kontaktpersonerna underrättas per telefon av LKC om den inträffade viltkollisionen. Kontaktpersonen arbetar efter upprättade rutiner som innebär att skadat vilt kan avlivas och tas om hand så fort som möjligt.

EFTERSÖKSEKIPAGE FÖR TRAFIKSKADAT VILT

 

Förteckning över eftersöksekipage för respektive viltslag för Aneby kommun har tagits fram av Aneby jaktvårdskrets samt Jägarnas Riksförbund Aneby att godkännas för att utföra eftersök på trafikskadat vilt.
Kraven som  har ställt på de eftersöksekipage som skall ingå i denna organisation och kunna föreslås bli förordnade, har varit att hunden skall ha någon form att jaktprovsmerit (viltspårprov, älgspårprov eller löshundsprov för älg och vildsvin) med andra ord någon utomstående har bedömt hundens jaktliga förmåga. Hundföraren skall ha genomgått teoretisk och praktisk eftersöksutbildning. Utöver dessa mätbara krav skall eftersöksjägaren även ha ett grundmurat förtroende ibland jägarorganisationerna samt jakträttsinnehavare i Aneby kommun.

 Lista på eftersöksekipage trafik

Kretsen offentliggör ej längre vilka eftersöksekipage som ingår