Viltrapportering VÖV

 Rapportera ditt fällda vilt!  Rapportera c/o sektion/jaktlags ansvarig! Eller i appen Viltdata. Senats den 31/8!

Vår ambition i kretsen är att genom en administration via Aneby älgskötsels Sektioner, administrera & registrera avskjutningen i kommunen.

Vänd er i första hand till den person i ert älg jaktlag som är utsedd att administrera avskjutningen, finns det ingen sådan lämna in det till administratören i er Äso sektion.

Man kan även skapa ett eget administration på sin mark om det ej ingår i  älgjaktslag som är registrerat. Arrendemark som ej ingår i ett jaktlag mm. Administrera i  Viltdata app  ! (OBS slutredovisning måste ske via dator !)

Ni kan och så  be om jaktlagets/sektionens ”jaktlagsnyckel” uppgifter så kan ni på plats i appen Viltdata under jaktåret registrera skjutet vilt Slutredovisning sköts av administratören vid jaktårets slut.

Ni som ej ingår i ett jaktlag och inte  har dator kan fortsättningsvis sända in via  papper !

Länk instruktioner Viltdata app: https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2019/07/viltdatas-nya-app-forenklar-avskjutningsrapporteringen/

Viltdata : http://www.viltdata.se/

Blankett: Arbetsblankett pdf viltdata

Behöver ni hjälp att komma i gång ? Vi hjälper dig i styrelsen!

Gustaf Helgren är Viltövervakningsansvarig i vår krets, det är honom ni kontaktar vid frågor om Viltdata. Gustaf har även inlogg så han kan administrera alla över hela  kretsen !

Kontakt uppgifter G Helgren  0703362522  gustaf_gc@hotmail.com

Fredrik Trofast Ordförande är även han utbildad och insatt i Viltdata 070 2279276

Den som ansvarar för viltövervakning  i länet är jaktvårdskonsulenten Jonatan Lilja 010-5847644 jonatan.lilja@jagareforbundet.se

Bakgrund.
I det ”allmänna uppdraget” har Sv Jägareförbundet uppgift att sköta avskjutningsstatistiken. 
Detta innebär att vi alla måste ta krafttag för att få in statistik som överrensstämmer med 
verkligheten. I vissa jaktvårdskretsar är rapporteringen tillförlitlig medan den i andra är
undermålig. Svarsfrekvensen bör vara minst 50 % av arealen.