Eftersöks listan

Kretsen tillhandahåller ej längre en lista på eftersöksekipage!

På grund av bristande intresse samt av saknad av uppdatering är listan nerlagd.

Önskar ni gå en grundutbildning i eftersök? 
kontakta hundsektionen eller någon i styrelsen, så ser vi till att anordna några vårkvällar med träningsmöjlighet.
Blir vi fler anordnar vi en kurs med både litteratur & praktik

 

Medverka som trafik eftersök ekipage:

Om ni önskar medverka som trafikeftersök ekipage, ställ frågan till kretsen utsedd ansvarig person!

ANG medverkan: Här är det hårdare regler som gäller! Reglerna sätts av RPS o gäller över hela landet! Det får ej heller finnas för många, då blir det problem för polisens sambandscentral.

Ett nekande på att medverkat, får man inte irriteras på, utan baseras av ovan angivna kriterier mm

TACK FÖR ATT NI ÄR EN ANSVARSFULL JÄGARE!

SOM TRÄNAR & UTFÖR EFTERSÖK.