Hund sektionen

HUNDSEKTIONEN
Befattning Namn kontaktuppgift
Hundinstruktör Peter Djerf 073-078 53 66
Sammankallande peter.djerf@gmail.com
Steg 4 utbildad
Hundinstruktör Mattias Eklund 0380-45791,
Steg 4 utbildad  070-8208652
mattias@ekaskog.se
Hundinstruktör Fredrik Trofast 070-2279276
Steg 1 utbildad fidde_trofast@hotmail.com
anebyjvk@hotmail.com
Hundinstruktör Tobias Gustafsson  0703645473
Eftersök tobiasg76@telia.com
Hundinstruktör Roger Linde´n 070-3386390
Mentaltest, Eftersök
Övriga ledamöter