ANEBY ÄLGFÖRVALTNING

HÄR PRESENTERAR VI ANEBY ÄLGFÖRVALTNINGS ”NYA HEMSIDA”

I enlighet med årsmötes beslut 2023 utnyttjar Aneby älgförvaltning – Jägarförbundet Aneby jvk hemsida som informationskanal.