Styrelse och Bankuppgifter

Aneby Älgförvaltning styrelse och giro uppgifter

Ordförande : Patrik Thure, 070-8241577,          E-mail :  patrik@ekaskog.se

Sekreterare:  Wåge Lägermo 070-3370122        E-mail:lindekulla@gmail.com

Kassör:        Tomas Arvidsson,  070-6096169,   E-mail: thomas.martensdratt@hotmail.com

Krets representant: Fredrik Trofast

 

Kontouppgifter:

Swish nr 123 254 48 98

Bank Giro 217-4084