Nyheter Arkiv

Viltdata Appen

Registrera fällt vilt i Viltdata appen.  Appen är delvis uppdaterad, Den finns och ladda hem genom appstor mm ( Länk finns under fliken viltövervakning) Be att få Jaktlagsnyckeln av er Jaktlagsadministratör så kan ni lägga in fällt vilt under året ! Slutredovisningen sköter Administratören mot Viltdata vid jaktårets slut !

Man kan har flera Nycklar i appen ifall man jagar  inom flera jaktlag med egna nycklar samt man kan erhålla egen nyckel till ett eventuellt arrende mark som ej ingår i något registrerat jaktlag

Tack för att ni är en ansvarsfull jägare och anmäler in fällt vilt!

 

 

Läs mer

Subventionerade trikinester!

Staten har subventionerat trikin tester från och med 20210701- 211231 / Eller så länge avsatt summa räcker ! Detta för att öka avskjutningen av Vildsvin! Subventionen avser Vidsvin för privatperson och egen konsumtion !

Kostnaden för trikin test  SVA : Gratis ! Beställ hem provpaket !

Kolla masken (Jägareförbundets egen samarbetspartner)  50:- / test, tag hem provpaket ! Ordinarie pris 200kr – Rabat för medlemmar(Alltid) 15% kostnad st utan subvention 170:-

JP Hästveda : Gratis ! (+ expeditionsavgift vid eventuella extrakostader) Blankett o instruktioner laddas ner från hemsida. OBS Tänk på ladda ner rätt Papper !

Läs mer

NYA JAKTIDER!

Inför jaktåret 2021-2022 har det införts nya jakttider o förändringar i lovligt vilt !

UPPDATERA ER !!  https://jagareforbundet.se/jakt/jakttider/#J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n,-1,2021-01-01,2021-12-31,

Information hittar ni om dom nya tiderna på förbundets hemsida, Folder som kommer i brevlåda, Wehunt, Jägareförbundets app mm.

Älgjakts tiden start är fastlagd till ett fast datum samt skjuttiden är förlängd med en  timma (En timme eftersolens nedgång) T.ex. Mer om det finns på länsstyrelsens hemsida

Läs mer

LM Final 2021 I Aneby!

I År 2021 står Anebyjaktvårdsförening som värd för kretsmästerskapsfinalen i skytte!

Finalen går av stapeln den 21/8-2021 Klockan 0900-1600

Läs mer

Sammanställning avskjutnig Älg i ÄSO

Nu ligger sammanställning av avskjutning älg i Äso för 2020-2021 uppe på deras  hemsidan.

Även resultat för spillningsinventering våren 2021 finns där med.

Tilldelning för jaktåret 2021-2022 är fastlagd samt den gemensamma jaktstarten kommande älgjakt i ÄSO blir Måndagen den 11/10-21

Jägareträffen  ( Om inte Covid 19 Mutation sätter käppar i hjulen) Blir av i år!  Den 5/10-21 SOK Aneby lokaler

Läs mer

Länsstyrelsen är på ”tårna”

Länsstyrelsen är på tårna i Jönköping län! Dom håller på o bilda rovdjursgrupper i kommuner i länet som skall medverka med inventering & andra hjälp insatser mm. Det sker i samarbete med Jägareförbundet Jönköping län. I första skedet blir det bildande av grupper av utvalda personer  och utbildning!

Läs mer

ÅRSMÖTE 2021 Blir digitalt!

Årsmöte för Anebyjaktvårdskrets blir digitalt 2021 på grund av den pågående pandemin ( Covid19)

Önskar man närvara/deltaga registrerar man sig via länk, där man sedan i retur erhåller en länk som man öppnar på själva mötesdagen !

Under mötets gång håller man en så kallad  låg profil om man instämmer med vad valberedning har kommit fram med för förslag gällande val och ny val. Innehar man där emot en annan uppfattning skalm man då där ge sig till känna / lämna förslag på person om så skulle vara ( Här måste man se till att man innehar en mikrofon i datorn , kamera behövs ej) då frambringar men en röstning i digital form. Det är här som den stora vikten ligger i att man  i förväg registrerat sig så att vi kan genom e posta adress mm kontrollera att vederbörande har/äger rätten att ge sin röst hörd ! I utskick kommer även bifogas årsmötes protokoll, årsberättelse, revisorernas berättelse mm

VÄLKOMMEN TLL VÅRT DIGGITALA ÅRSMÖTE 2021 02 23 klockan 1900!

Länk för anmälan : /forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EVzgChR-eE2IBUfZz7aQaSqfUqaxqJxKpOgVlPq2s4pURUUyUUhZUzlONjZZTzNSMU4yRlhQN005Ti4u

Styrelsen

Läs mer

CWID19

På grund av Cwid19 är all verksamhet i kretsen pausad!

På dom allmänna råd som kommer från myndigheter har styrelsen i kretsen tagit nedan följande beslut.

Hund kurser grundlydnad inställd. Eftersöks utbildningen får vi återkomma om !

Jägare examen praktiska del pausad. All planering för sammankomster av något slag ligger nere!

Vi hoppas på att ni som medlem har förstående för detta ! och att vi värnar om våra medlemmars hälsa i första hand !

Styrelsen

Läs mer

Varg angrepp i kommunen !

Ett vargangrepp har konstaterats i kommunen med ett rivet får som följd .

Angreppet skedde i Västorp ( No/ö Blå grindar) 10/20-19, Själva händelsen är registrerat på Naturvårdsverkets hemsida ( Rovbasen) men ej skandobs.se

Det florerar ’även ryckte om rivna djur och syn observationer på & orsakad av varg men INGET är konstaterat !

Däremot är en syn observation registrerats i Bäckatorp den 29/11-19 på ett lodjur!

Läs mer

Rickelstorp

Det var en lyckad dag på Hushållningssällskapets sommar möte som arrangerades utanför Eksjö / Rickelstorps maskinstation.

Vi i kretsen medverkade med personal tillsammans med Eksjö & Nässjö kretsen. I montern Serverades Wrapp av vildsvin tillagade av årets kock! Vår representant var där med förevisning av NVR, Länsföreningen representerades av Jonathan L som stod för medlemsvärvning mm. På plats var även studiefrämjandet. Vi tackar dom i styrelsen som medverkade för den goda insatsen att lyfta fram viltmaten och förbundet i bättre dager !

Önskar ni se bilder : Titta in på Facebook sidan ! Den finns även att beskåda utan konto här på hemsidan.

Läs mer