Nyheter Arkiv

Stig Johansson är död!

Stig Johansson har gått ur tiden!

Vår före detta Jaktvårds konsulent Stig Johansson har gått bort i början av det nya jaktåret.

Mången gång har han besökt oss och jobbat med oss i kretsen på utställningar, älgförvaltning och viltvård som hans hjärta brann för!

Sitta besöket av Stig i Aneby, var när vi hade föreläsning om varg från länsstyrelsen

Han lämnar med sorg och saknad av Jägareförbundet Aneby jvk.

En längre minnesruna finns att läsa i Svensk Jakt.

Stig kommer hedras med en tyst minut på Jägare träffen 2023-10-03

 

Läs mer

VI BYTER NAMN!

Vi byter namn!  Numera heter vi : Jägareförbundet Aneby jvk

Namnändringen har sket i enlighet med andra kretsar i länet.

Vi byter från Svenskajägareförbundet Anebyjaktvårdskrets, till Jägareförbundet Aneby jvk

Namn & Profil bilden har även uppdaterats på facebook sidan

Läs mer

Varg

En Varg har uppehållit sig i den syd /västra delen av kommunen. Återkommande spårobservationer tyder på att den har befunnit sig i området en tid.

Från Länsstyrelsen har det ej gått fastställa pga dåliga spårförhållanden.

Utanför kommungränsen har det även varit syn obs på djuret och den är ensam ! ( ej vidimerat)

Läs mer

Resumé Jägare träffen

Linda Andersson höll föredrag om Rovdjursläget i länet. Det mesta handlade om Varg men även Lodjurs etableringen och eventuell kommande jakt. Gällande Vargen är det ingen ljusa utsikt. Länsstyrelsen jobbar  med utgångspunkt på en allmän etablering över hel södra Sverige med ett numerär på 300st  vargar , en eventuell revidering kommer ej ske eller jakt för än Naturvårdsverket kommer in med utrednings  svar på uppdrag av regeringen tidigast slutet 2024.  Svaret på om det blir 600 vargar fördelat på mellan /syd Sverige eller 300 på det området var svaret undvikande.  Hon hänvisade i största del till § 28 att vi jägare skall läsa på om den. Linda kunde bekräfta uppskattningsvis att ett varg revir dödar  ca 130-160st älgar om året (vargrevir med föryngring) sedan tidigare vet vi att ca 80% av föryngringen gick åt, (kommentar : Med en predation på 160 älgar är uppe  så hög nivå att den tar hela avkastningen på en normal population av älg och mer där till på 1000ha) För den som handlat i nödvärn eln §28 skall i första hand kontakta länsstyrelsen  vardagar 010 – 2236000, Helger och nätter 08 – 4542027. Länsstyrelsen på börjar nu en ny inventeringsperiod som pågår från 1/10 22 – 1/3 23  innan den är slut kommer vi ej få besked om föryngring under 2022. Länsstyrelsen har upprättat på hemsidan en ny sida där man kan löpande få information om händelser som sker  i länet. Länsstyrelsen ger ett bidrag om 50% till skyddsväst mot var för hund !  För den som vill grotta lite kan titta in på Rovbas.

Lodjur är det viktigast att inkomma med observationer hona med ungar för det är det som  ligger som bas för tilldelning för jakt !  Man kan lägga in det på Skandobs! filmer /bilder från egna viltkamera är tillämpbara

Läs mer

PAUSAD!

Aneby jaktvårdskrets har beslutat att Jägarexamensutbildningen i kretsen regi pausas läsåret 22-23 på grund av för hög arbetsbelastning för tillfället!

Jägarexamensutbildning kommer att återupptas hösten 2023

För den som önskar gå utbildningen besök Studifrämjandet hemsida eller kontakta, för att se om angränsande kretsar har en tänkt utbildnings omgång eller någon annan utför den i privat regi .

Läs mer

Inrapportering skjutet övrigt vilt förlängt !

Inrapportering av fällt övrigt vit har tiden för inrapportering förlängt till 22-09-31 !

Har ni ej inrapporterat lämna uppgifter till samordnare i Sektionen för älgförvaltning, Alternativt via Appen Viltdata erhåll inlogg från Sektionsansvarig, (I appen Viltdata kan man även lägga in fällt vilt i realtid under året !). Det går även bra att sända in med snigelpost ! Innehar ni en arrende mar kan ni erhålla inlogg till viltdata om ni ansöker och där lägga in övrigt vilt till  den  krets som marken tillhör !

Läs mer

Viltdata Appen

Registrera fällt vilt i Viltdata appen.  Appen är delvis uppdaterad, Den finns och ladda hem genom appstor mm ( Länk finns under fliken viltövervakning) Be att få Jaktlagsnyckeln av er Jaktlagsadministratör så kan ni lägga in fällt vilt under året ! Slutredovisningen sköter Administratören mot Viltdata vid jaktårets slut !

Man kan har flera Nycklar i appen ifall man jagar  inom flera jaktlag med egna nycklar samt man kan erhålla egen nyckel till ett eventuellt arrende mark som ej ingår i något registrerat jaktlag

Tack för att ni är en ansvarsfull jägare och anmäler in fällt vilt!

 

 

Läs mer

Subventionerade trikinester!

Staten har subventionerat trikin tester från och med 20210701- 211231 / Eller så länge avsatt summa räcker ! Detta för att öka avskjutningen av Vildsvin! Subventionen avser Vidsvin för privatperson och egen konsumtion !

Kostnaden för trikin test  SVA : Gratis ! Beställ hem provpaket !

Kolla masken (Jägareförbundets egen samarbetspartner)  50:- / test, tag hem provpaket ! Ordinarie pris 200kr – Rabat för medlemmar(Alltid) 15% kostnad st utan subvention 170:-

JP Hästveda : Gratis ! (+ expeditionsavgift vid eventuella extrakostader) Blankett o instruktioner laddas ner från hemsida. OBS Tänk på ladda ner rätt Papper !

Läs mer

NYA JAKTIDER!

Inför jaktåret 2021-2022 har det införts nya jakttider o förändringar i lovligt vilt !

UPPDATERA ER !!  https://jagareforbundet.se/jakt/jakttider/#J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n,-1,2021-01-01,2021-12-31,

Information hittar ni om dom nya tiderna på förbundets hemsida, Folder som kommer i brevlåda, Wehunt, Jägareförbundets app mm.

Älgjakts tiden start är fastlagd till ett fast datum samt skjuttiden är förlängd med en  timma (En timme eftersolens nedgång) T.ex. Mer om det finns på länsstyrelsens hemsida

Läs mer