PM enkätundersökning hudsår

Undersökning av förekomst av hudsår och tidig hornfällning hos älg
Viltsektionen, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, SVA, Uppsala
Bakgrund: 1) Utbredd förekomst av älgar med hudsår på ryggen under 2016.
2) Rapporter om tidig hornfällning hos älgtjurar (oktober & november)
Mål med undersökningen 1:1) Att med hjälp av jägarna få en överblick över utbredningen av hudsår hos älg i Sverige under 2016-2017
1:2) Att få kännedom om, och få in prover från älgar med hudsår i olika stadier.
2) Att få in information om variationen i hornfällningen hos älgtjurar, och i förekommande fall även få in prover för undersökning.
Övrigt SVA är för hela jaktsäsongen 2016-2017 intresserade av förekomst och provtagning av älgar med hudsår och för tidigt fällda horn.
Kontakt-information (hit skickas formuläret) Torsten Mörner (torsten.morner@sva.se, 070 567 93 52; 018-674214).
CarolineBröjer (caroline.brojer@sva.se, 018-674047).
samt 018-674000 (dagtid 07.50-16.30).
Rapportörens namn _____________________________ Kommun __________________________
Telefon _____________________________ ÄFO __________________________
E-post _____________________________ ÄSO __________________________
Län _____________________________ Jaktlag __________________________
1: HUDSÅR HELA JAKTPERIODEN
Antal observerade med hudsår (infektion, sår, krustbildning mm)
st tjurar st kor st kalv.
Hudangreppens omfattning: lindrigt måttligt kraftigt
Antal observerade med hårlöshet (endast avsaknad av hår/päls)
st tjurar st kor st kalv.
Foto
2: FÖR TIDIG HORNFÄLLNING HELA JAKTPERIODEN
Antal observerade som fällt hornen tidigt
Jakt 1 Datum för jakten Tjurens ålder
Jakt 2 Datum för jakten Tjurens ålder
Jakt 3 Datum för jakten Tjurens ålder
Foton av älgar kan skickas med sms till 070-5679352
Har ni möjlighet skicka in material,vänligen kontakta Torsten eller Caroline per telefon eller mail.