Afrikansk Vildsvinpest AFS

Afrikans svinpest, AFS

Vad torde vi jägare tänka på när vi träffar på döda vildsvin och vad behöver vi göra?

 • AFS lyder under epizootilagen. Smittsamma djur sjukdomar mellan djur/djur-djur/människa
 • AFS är en virussjukdom som bara drabbar grisar/vildsvin.

Vad skall vi göra om vi träffar på döda vildsvin:

 • Fynd av självdöda vildsvin skall anmälas inom och utom ett skyddsområde.(Anmälnings pliktig) detta gör man på SVA hemsida, Veterinär i djurhållningsanläggning.
 • Prov på vävnad skall inlämnas!
 • Om du varit i kontakt med dött djur skall kläder rengöras grundligt genom att ta bort jordpartiklar med en borste, förvar sen kläderna en vecka luftigt i rumstemperatur innan dom används! Desinficering av skodon mm kan med fördel göras! T.ex Ocean desinfektion (säljs av Hylte L, störst spridning är genom fotbeklädnad) Detta gäller även efter jaktresa i annat land där smitta kan förekomma.
 • Besöksförbud på djurhållnings  anläggning  med svin i 48h efter skogsvistelse i smittat område

Jakthunden:

 • Jakthunden skall tvättas/badas med vatten alt med djuprengörande schampo för djur. Jakthunden skall där efter koppel rastas och ej besöka/vara i kontakt med djurhållningsenhet på en tid.

Fordon:

 • Fordon skall tvättas om dom varit utanför allmän väg samt dom delar som har haft markkontakt, används högtryckspruta skall hela fordonet tvättas! Det bör utföras så nära kontamineringsområdet som möjligt. Exempel på desinficerade medel Parvocid, Virkon

Kadaver:

 • Kadaver efter dött vildsvin får ej hanteras av gemene man ! Endast handhas av utbildad person i Biosäkerhet eller utav utsedd person med god kunskap i Biosäkerhet.

Vildsvinkött:

 • Vildsvinköttet som man innehar är ej farligt att konsumera! ( Viruset överlever i frusen form! Ej upphettat) Benrester mm från vildvin får ej slängas i naturen som kommer från ett smittat område! Utan skall gå till sopstation för förbränning!

Övrigt vilt:

 • Viruset är bundet till gris och finns ej i övrigt vilt!

Information:

 • Mer information finns att hämta på Jordbruksverkets, SVA, Länsstyrelsens hemsidor