Älg

Älgen! Det största jaktbara viltet  vi har i kretsen.

När det gäller förvaltning av stammen hänvisar vi till Skötselområdet Aneby älg skot

Eller icke anslutna till Länsstyrelsens rekommendationer.

Vi i styrelsen rekommenderar att man i största möjliga mån följer

Aneby älg skötselområdes avskjutning & förvaltnings rekommendationer

för att erhålla en enhetlig skötsel  i kommunen!

Nedan finns lite  hjälpmedel inför och under jakten. klicka eller klistra in adressen i ett nytt fönster.

Aneby älg skötselområde

Aneby älgförvaltning

Länsstyrelsen

Jönköping Länsstyrelsen/Älg jakt

Dokument fälld älg (Blankett för registrering till Aneby älg skot)

Dock fälld älg

Fältblankett Älgobs

Fältblankett Älgobs

Styck schema Älg

Styckschema Älg