ÅRSMÖTE 2021 Blir digitalt!

Årsmöte för Anebyjaktvårdskrets blir digitalt 2021 på grund av den pågående pandemin ( Covid19)

Önskar man närvara/deltaga registrerar man sig via länk, där man sedan i retur erhåller en länk som man öppnar på själva mötesdagen !

Under mötets gång håller man en så kallad  låg profil om man instämmer med vad valberedning har kommit fram med för förslag gällande val och ny val. Innehar man där emot en annan uppfattning skalm man då där ge sig till känna / lämna förslag på person om så skulle vara ( Här måste man se till att man innehar en mikrofon i datorn , kamera behövs ej) då frambringar men en röstning i digital form. Det är här som den stora vikten ligger i att man  i förväg registrerat sig så att vi kan genom e posta adress mm kontrollera att vederbörande har/äger rätten att ge sin röst hörd ! I utskick kommer även bifogas årsmötes protokoll, årsberättelse, revisorernas berättelse mm

VÄLKOMMEN TLL VÅRT DIGGITALA ÅRSMÖTE 2021 02 23 klockan 1900!

Länk för anmälan : /forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EVzgChR-eE2IBUfZz7aQaSqfUqaxqJxKpOgVlPq2s4pURUUyUUhZUzlONjZZTzNSMU4yRlhQN005Ti4u

Styrelsen

Kommentarer är stängda.