Årsmöte avklarat

Den 19 februari hade vi i kretsen årsmöte i Svenstavik.

Antal medlemmar vid årsskiftet var 629 stycken och det är en glädjande ökning med 12 medlemmar.

Tyvärr var det endast ett fåtal av dessa som var med på mötet. Man kan ju hoppas att det då är ett tecken på att man är nöjd med kretsens arbete och det arbete som görs av länsföreningen och Jägareförbundet centralt för sina medlemmar. Skulle man inte vara nöjd eller man har något att föreslå angående de frågor Jägareförbundet jobbar med så är det ju annars här man har en möjlighet att ändra på saker och ting genom att en tid innan mötet lämna in en motion. Inga sådana hade kommit in denna gång.

Ordförande för mötet var vice ordförande i Bergs kommunstyrelse Bo Karlsson (C) som innan mötet kort informerade om att Bergs kommun är en relativt välmående kommun med inflyttning i området.

Val av styrelse, ekonomi och de aktiviteter som varit under året betades av utan problem.

Aktiviteter utöver vedhantering och underhåll vid torpet har under året varit kretsmästerskap i älgbaneskytte, jägarexamen, hundkurser, familjedag/öppet hus och naturligtvis jakter av olika slag på Viggesågen samt styckning och förevisning av den sk skolälgen.

Vidare informerade Åsa Wilson från länsföreningens styrelse lite av de förändringar i jakttider som är aktuella.

Efter avslutat möte höll Calle Ekström, Hunting Assistance AB, intressant information angående eftersöksträning allmänt och på björn.

Före mötet mättes också några fina horn.

Emma

Emma Hennebo

Jöns-Åke Wikén

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar