Viltrapportera skjutet småvilt!

Vi måste bli bättre på att rapportera skjutet småvilt. !!!

Även Nötskrikor och andra kråkfåglar skall rapporteras

Statistiken på skjutet småvilt är det som motiverar om/att viltet fortfarande kan få finnas kvar i jakttabellen.

Statistiken bygger på din och min viltrapport. Har vi inte rapporterat om att vi skjutit några orrar, skogsharar, rådjur eller tagit några mårdar så tolkas det som att det inte finns något intresse och jakten behövs inte.

Ibland finns en markägare som plockar in den informationen men det är upp till oss att lämna den antingen dit eller att rapportera själv i www.viltdata.se 

Här kan vi också se och läsa hur inrapporterad data har använts.

Avskjutningsrapport 

Här ovan kan du titta på hur det rapporterats in under förra säsongens jakt.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar